Kategoria: życie parafii

Świętojański Piknik Rodzinny


W niedzielę 23 czerwca 2013 od 11:30 do 15:00

serdecznie zapraszamy  na

Świętojański Piknik Rodzinny !

Świętojański Piknik Rodzinny

Świętojański Piknik Rodzinny

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

15 V 2013 – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Fotoreportaż z pielgrzymki do
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

12 V 2013 – Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia Św.
Fotoreportaż z uroczystości
Pierwszej Komunii Św.

Wielkanoc 2013

Błogosławieństwo pokarmów
Błogosławieństwo
pokarmów
Liturgia Światła
Liturgia
Światła
Rezurekcja
Rezurekcja
 

31 III 2013 Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc 2013
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara”

1Kor 15,14

 

 

DRODZY PARAFIANIE
 
 
 

Christus resurrexit, vere resurrexit! Alleluja! Wielka cisza i mrok ogarnęły ziemie, gdy Jezus – Bóg człowiek skonał na drzewie krzyża. Po trzech dniach, Chrystus powstawszy z martwych, na nowo przywrócił ziemi i jej mieszkańcom radość i nadzieję. Dzieląc się tą radością życzę Wam moi Drodzy, aby doświadczenie Paschy napełniło Wasze serca przekonaniem, że Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Najserdeczniejsze życzenia przekazuje również chorym z naszej wspólnoty, którzy łączą swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa, niech Bóg was umacnia w dawaniu świadectwa swojej wiary.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, błogosławi Wam na drogach codziennego życia. Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz
Ks. Marek Twarowski

Rekolekcje w naszej parafii

Rekolekcje

Fotoreportaż

Od 17 do 20 marca 2013 roku w naszym kościele odbywały się rekolekcje wielkopostne. Do głoszenia nauk został zaproszony ks. Tomasz Górecki ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Spotkania odbywały się w różnych grupach wiekowych. Każdy dzień poświęcony był innej tematyce i wszyscy mogli znaleźć rady jak żyć, aby zbliżyć się do Boga i ludzi.

Dzieci były zachwycone opowieściami księdza rekolekcjonisty. Ostatniego dnia miały możliwość czynnego udziału, jako „aktorzy” oraz darczyńcy na rzecz osób potrzebujących.

Zapamiętamy te rekolekcje na długo. Będziemy starali się kroczyć drogą, którą wskazuje nam Chrystus.

Niedziela Palmowa początek Wielkiego Tygodnia

W przyszła niedzielę rozpoczynamy Wielki Tydzień  Niedzielą Palmową. W przygotowaniu nas na przeżycie Wielkiego Tygodnia może pomóc nam artykuł ks.Ludwika Warzyboka z  Tygodnika Niedziela:

„W samej nazwie dzisiejszej niedzieli: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, jest wyrażony kontrast. Bo te dwa okrzyki: „Hosanna!” i „Ukrzyżuj!” są sobie przeciwstawne w swoim znaczeniu. „Hosanna!” – znaczy dosłownie: „Panie, wspomóż!”. Jednak kiedy słyszymy, jak to słowo wykrzykują radośnie zwłaszcza dzieci, myślimy, że ono znaczy: „Niech żyje!”. (A dosłownie: „Panie, wspomóż!”). Bo jeżeli na cześć jakiegoś człowieka szczerze wiwatujemy, to życzymy mu całym sercem pomyślności i powodzenia! I dziś w tym procesyjnym okrzyku szczególnie dzieci szczerze życzą tej pomyślności. Ale tam, w Jerozolimie, w tym pochodzie, wśród jego uczestników nie było jednomyślnego, dobrego życzenia. Bo za pięć dni zamiast tego radosnego słowa będzie okrutne: „Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj!”. Dlatego liturgiczny kolor szat kapłańskich – czerwony – zapowiada krew! Ale możemy postawić pytanie: Czy wśród tych, którzy w Wielki Piątek wołali: „Na krzyż z Nim!”, byli i ci, którzy w pochodzie z palmami wołali: „Hosanna!”? Wiemy, jak zmienne jest ludzkie serce, jeżeli człowiekowi zabraknie pełni dobrej woli!… Zaczynamy dziś Wielki Tydzień, najważniejszy tydzień w roku kościelnym! I te kontrasty: Procesja z palmami, cisza Wielkiego Czwartku, kalwaria Wielkiego Piątku, ale i niosące pełną radość wielkanocne: „Alleluja!”.

czytaj więcej →

8, 9 III 2013 Figura Matki Bożej Loretańskiej w naszej parafii

Kliknij, aby przejść do fotoreportażu

 
Fotoreportaż z dnia 8-III-2013

Kliknij, aby przejść do fotoreportażu

 
Fotoreportaż z dnia 9-III-2013

8 i 9 III 2013 Peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej

PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ
W PARAFII PW. MATKI ODKUPICIELA W WIELGOLESIE BRZEZINSKIM
w dniach 8 i 9 marca 2013

8 marca 2013 r.

Peregrynacja Figury Matki Bożej Loretańskiej

  1. godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej
  2. po drodze krzyżowej przygotowanie wiernych przez siostry zakonne do powitania figury Matki Bożej
  3. godz. 17.50 powitanie figury w drzwiach świątyni przez duchowieństwo następnie przeniesienie do świątyni i ustawienie na przygotowanym miejscu.
  4. Powitanie przez poszczególne grupy: dzieci, młodzież, rodzina, ks. Proboszcz.
  5. godz. 18.00 Msza św., której przewodniczy Ks. Prałat Stanisław Markowski Wikariusz Biskupi oraz duchowieństwo dekanatu.
  6. Po Mszy św. siostry Loretanki przedstawia historię Domku Nazaretańskiego, następnie będzie możliwość wspólnej modlitwy przed figurą prowadzonej przez siostry i wspólnotę Domowego Kościoła.
  7. godz. 21.00 Apel Maryjny.

9 marca 2013 r.

Peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej

  1. godz. 8.00 godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
  2. Adoracja prowadzona przez Kółko Żywego Różańca z Wielgolasu Brzezińskiego.
  3. godz. 10.30 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich (dla małżonków obchodzących srebrny i złoty jubileusz)– przewodniczy Ks. Bp Kazimierz Romaniuk oraz duchowieństwo dekanatu. czytaj więcej →