Sakrament Chrztu

Warunki udzielania chrztu świętego

Im Namen des Herrn

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.

W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy go odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu świętego) w wieku szkolnym.

Zgodnie z Tradycją Kościoła do chrztu rodzice wybierają dla swojego dziecka godnych świadków czyli chrzestnych.

Chrzestnym może zostać

 • ten, kto jest ochrzczony,
 • bierzmowany,
 • ukończył 16 lat,
 • jest katolikiem,
 • prowadzi życie zgodne z wiara i nauka Kościoła – chrzestnym nie może być ten, kto żyje w związku niesakramentalnym.

Chrzestni mają być świadkiem sakramentu chrztu i mają wspierać rodziców w wychowaniu i dawać dobry przykład a w razie konieczności zastąpić rodziców.

Imię dziecka

Dziecku należy wybrać imię zgodnie z Tradycją katolicką czyli świętego lub świętej. Nie należy nadawać imion zasłyszanych czy modnych, które są obce polskiej tradycji.

Obrzędy chrztu św.

 • Wyznanie wiary przez rodziców i chrzestnych w imieniu dziecka.
 • Polanie głowy dziecka wodą święconą i wypowiedzenie formuły sakramentalnej.
 • Namaszczenie olejem świętym.
 • Podanie przez Matkę chrzestną białej szaty dziecku.
 • Zapalenie przez Ojca chrzestnego świecy od Paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego.

Rodzice, chrzestni i rodzina przyjmują Komunię św. w intencji dziecka

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego

 • Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
 • Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 • Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 • Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła. Nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną, jak choćby troska o utrzymanie i piękno świątyni.
 •  Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

 Formalności związane z chrztem

 • Sakrament chrztu jest udzielany w kościele podczas Mszy świętej, w każdą niedzielę o godz. 10:30 (z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca).
 • W naszej kaplicy mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie właściwego proboszcza.
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
 • Rodzice chrzestni zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza.
 • Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w katechezie przed-chrzcielnej (termin do ustalenia z kapłanem).
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 • Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
 • Chrzest zapisuje się w księgach metrykalnych w kancelarii parafialnej.