12 V 2013 – Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia Św.
Fotoreportaż z uroczystości
Pierwszej Komunii Św.