Poświęcenie Kaplicy

20 kwietnia 2008 r. abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił świątynię jako miejsce do sprawowania kultu Bożego.
1 listopada 2007 r. ks. Marek Twarowski odprawił w kaplicy pierwszą Mszę świętą. Jesienią odbył się pierwszy pogrzeb, potem chrzest i w drugim dniu Świąt Wielkanocnych 2008 r. – pierwszy ślub.
Drugiego grudnia 2007 r. abp Sławoj Leszek Głódź utworzył Ośrodek Duszpasterski pw. Matki Odkupiciela