Małżeństwo

Warunki sakramentu małżeństwa

Sakrament małżeństwa dochodzi do skutku, gdy są spełnione następujące trzy warunki:

 1. Szczera wola małżeństwa
   
  Sakrament Małżeństwa
  • Wolna, nieprzymuszona wola, aby z określonym człowiekiem wejść w związek małżeński.
  • Wola nierozerwalnego małżeństwa – aż do śmierci.
  • Gotowość przyjęcia spodziewanego potomstwa.
   Bezpłodność nie czyni małżeństwa nieważnym ani niedozwolonym, także kiedy jest stwierdzona i znana obojgu małżonkom przed zawarciem związku.
 2. Ważnie zawarte małżeństwo
  • Katolicy mogą zawrzeć ważne małżeństwo – także z małżonkami niekatolickimi – przed ich właściwym proboszczem i dwoma świadkami.
  • Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego między ochrzczonymi nie ma innego małżeństwa, jak tylko sakramentalne.
  • Jako katolików traktuje się wszystkich, którzy zostali zaliczeni w poczet członków Kościoła katolickiego przez chrzest lub nawrócenie, nawet jeśli później odpadli od Kościoła.
  • Związek cywilny albo niekatolickie ślubowanie w Kościele ortodoksyjnym, nie jest uznany w Kościele za ważny
 3. Wolność od przeszkód małżeńskich
  Małżeństwo może być nieważne albo niedozwolone, kiedy jego zawarciu sprzeciwiają się przeszkody.

Przygotowanie do małżeństwa

 1. Zaręczyny
  Episkopat Polski usilnie zaleca, by zaręczyny odbywały się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem
 2. Ukończenie Przejdź Kursu przedmałżeńskiego obejmującego 10 spotkań
 3. Zapowiedzi
  Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa podaje się do wiadomości publicznej. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.
  Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.
 4. Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 5. Trzy spotkania duszpasterskie w biurze parafialnym
 6. Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (3 miesiące przed ślubem lub wcześniej).
 7. Niezbędne dokumenty:
  • dowody osobiste,
  • metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
  • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego
  • indeks ukończenia katechizacji,
  • świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
 8. Kartka do spowiedzi
  Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego . Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.
 9. Dzień Ślubu
  Do ślubu należy ze sobą zabrać: dowody osobiste, kartki ze spowiedzi, obrączki.
  Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.

Liturgia sakramentu małżeństwa