Namaszczenie

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu Sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – Sakrament Chorych (Namaszczenie Chorych).
Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła kapłanów i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jk 5,13-16)

Namaszczenie Chorych nie jest Sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednią chwilą na przyjęcie tego Sakramentu jest czas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten Sakrament. W ciągu tej samej choroby Namaszczenie Chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Nie czekajmy więc z przyjęciem Sakramentu Chorych do ostatniej chwili, lecz przyjmujmy go z wiarą i nadzieją, że za jego pomocą Chrystus umocni nas swoją łaską, doda sił i wesprze w chorobie. Pamiętajmy, że ten Sakrament jest Sakramentem żywych i dla żywych, a nie dla umarłych!

W naszej parafii odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca – po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.