31 III 2013 Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc 2013
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara”

1Kor 15,14

 

 

DRODZY PARAFIANIE
 
 
 

Christus resurrexit, vere resurrexit! Alleluja! Wielka cisza i mrok ogarnęły ziemie, gdy Jezus – Bóg człowiek skonał na drzewie krzyża. Po trzech dniach, Chrystus powstawszy z martwych, na nowo przywrócił ziemi i jej mieszkańcom radość i nadzieję. Dzieląc się tą radością życzę Wam moi Drodzy, aby doświadczenie Paschy napełniło Wasze serca przekonaniem, że Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Najserdeczniejsze życzenia przekazuje również chorym z naszej wspólnoty, którzy łączą swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa, niech Bóg was umacnia w dawaniu świadectwa swojej wiary.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, błogosławi Wam na drogach codziennego życia. Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz
Ks. Marek Twarowski