Kategoria: życie parafii

Życzenia Bożonarodzeniowe

szopka-300

 

Anioł mówi: „Oto zwiastuję wam radość wielką,

Dziś w mieście Dawida narodzi się wam Zbawiciel”.

Łk 2,10-11

DRODZY PARAFIANIE

Zaduma, do jakiej skłania nas Boże Narodzenie, budzi głęboką wewnętrzną radość.

Radość, której doświadcza Maryja, pasterze betlejemscy oraz wszyscy świadkowie Narodzenia Pańskiego, staje się również naszym udziałem.

Życzę Wam moi Drodzy, aby łaska Boża wspomagała zrozumienie daru jakim jest wcielenie Jezusa Chrystusa, aby wniosła w wasze serca radość życia. On Jest Bogiem z Nami. Trwajmy w Nim.

Niech Narodziny Chrystusa odmienią nasze życie. Boże Dziecię niech Wam błogosławi w każdej chwili waszego życia.

 

Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz Marek Twarowski

 

Podziękowania

blogoslawi

 

 

Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy pomagali przygotować świątynię do uroczystości Narodzenia Pańskiego

 

Dziękuję państwu Mirosławowi i Małgorzacie Śmiech za ofiarowane choinki do świątyni, dziękuję p. Zbyszkowi Konowrockiemu z Wielgolasu Duchnowskiego oraz p. Stanisławowi Wielądkowi z Cisia za ofiarowane choinki za zewnątrz świątyni, dziękuję ministrantom za przygotowanie szopki Bożonarodzeniowej, dziękuję pani Hannie Szydłowskiej za przygotowanie świątecznych stroików, dziękuję p. Henryce Piotrkowicz, p. Janowi Skolimowskiemu, klerykowi Robertowi.

Serdecznie dziękuję paniom, które sprzątały w świątyni: Jadwidze Łukasiak, Annie Klimek, Halinie Witkowskiej.

Bóg zapłać za każdy dar serca. Niech Boże Dziecię Wam błogosławi.

 Ks. Proboszcz Marek Twarowski

Rekolekcje Adwentowe 2013

Seminarium Odnowy Wiary

image001

 

 

 

Niedziela godz. 17.00

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania mające na celu odnowienie i pogłębienie naszej wiary.

 

Parafialny odpust 15 sierpnia 2013 roku

 
Odpust

Odpust parafialny – fotoreportaż

Proboszcz parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, ks. Marek Twarowski wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła, Kółkiem Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego oraz Parafialnym Zespołem Caritas pragnie z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia odpustu parafialnego :

 • Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu
 • Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Panu Dariuszowi Kowalczykowi
 • Właścicielce Piekarni „Megma”, Pani Grażynie Grabowskiej
 • Właścicielom Sklepu spożywczego w Wielgolesie Brzezińskim Państwu Urszuli i Tomaszowi Jarzębskim
 • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
 • Sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego Panu Janowi Skolimowskiemu
 • Sołtysowi Cisia Panu Robertowi Kaweckiemu
 • Państwu Domańskim i Gajewskim, obsługującym grilla
 • Rodzinie Państwa Kondejów za udostępnienie namiotów
 • Paniom Władysławie i Małgorzacie Zawadka z Wielgolasu Duchnowskiego
 • Panu Zbyszkowi Konowrockiemu
 • Paniom, które przyniosły pyszne ciasta domowego wypieku
 • oraz wszystkim osobom za okazaną pomoc i życzliwość, wspólne świętowanie i wesołą zabawę taneczną

Świętojański Piknik Rodzinny – podziękowania

Świętojański Piknik Rodzinny
Fotoreportaż

 

Zespół Caritasu przy parafii pw. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, pod przewodnictwem proboszcza, księdza Marka Twarowskiego pragnie podziękować wszystkim darczyńcom oraz osobom pomagającym w zorganizowaniu Świętojańskiego Pikniku Rodzinnego w niedzielę 23 czerwca 2013 r. za ofiarowane środki, czas i dobre serce, a mianowicie:

 

 • Panu Romanowi Góralskiemu, dyrektorowi Marketu Kaufland w Ząbkach
 • Pani Grażynie Grabowskiej, właścicielce Piekarni „Megma” w Halinowie
 • Państwu Jarzębskim, właścicielom sklepu spożywczego w Wielgolesie Brzezińskim
 • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
 • Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” w Halinowie.
 • Pani Jolancie Wytrykus z Salonu Piękności ‘Weronika” w Wielgolesie Brzezińskim.
 • Panu Sołtysowi Janowi Skolimowskiemu z Wielgolasu Brzezińskiego.
 • Panu Sołtysowi Robertowi Kaweckiemu z Cisia.
 • Państwu Bok, obsługującym aparaturę nagłośnieniową.
 • Państwu Gajewskim i Panu Domańskiemu, obsługującym grilla.
 • Pani Magdalenie Bolek wraz z córkami za prowadzenie loterii oraz występ wokalno-muzyczny.
 • Paniom, które malowały buzie dzieci.
 • Paniom pracującym przy wiankach.
 • Pani Agnieszce Wierzbickiej.
 • Paniom Bogusławie Marszałek, Halinie Węcławek i Ewie Kaweckiej za pomoc przy obsłudze stoiska konkursowego.
 • Paniom obsługującym stoiska z ciastami, napojami i kiełbaskami.
 • Artystom, którzy udostępnili swoje obrazy i inne przedmioty na aukcję.
 • Wszystkim Paniom, które przyniosły domowe ciasta.
 • Wszystkim ofiarodawcom fantów na loterię.
 • oraz wszystkim uczestnikom niedzielnego pikniku za przybycie, wspólne świętowanie i dobrą zabawę oraz wsparcie finansowe, co oznacza pomoc najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Świętojański Piknik Rodzinny


W niedzielę 23 czerwca 2013 od 11:30 do 15:00

serdecznie zapraszamy  na

Świętojański Piknik Rodzinny !

Świętojański Piknik Rodzinny

Świętojański Piknik Rodzinny

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

15 V 2013 – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Fotoreportaż z pielgrzymki do
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej