Parafialny odpust 15 sierpnia 2013 roku

 
Odpust

Odpust parafialny – fotoreportaż

Proboszcz parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, ks. Marek Twarowski wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła, Kółkiem Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego oraz Parafialnym Zespołem Caritas pragnie z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia odpustu parafialnego :

 • Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu
 • Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Panu Dariuszowi Kowalczykowi
 • Właścicielce Piekarni „Megma”, Pani Grażynie Grabowskiej
 • Właścicielom Sklepu spożywczego w Wielgolesie Brzezińskim Państwu Urszuli i Tomaszowi Jarzębskim
 • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
 • Sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego Panu Janowi Skolimowskiemu
 • Sołtysowi Cisia Panu Robertowi Kaweckiemu
 • Państwu Domańskim i Gajewskim, obsługującym grilla
 • Rodzinie Państwa Kondejów za udostępnienie namiotów
 • Paniom Władysławie i Małgorzacie Zawadka z Wielgolasu Duchnowskiego
 • Panu Zbyszkowi Konowrockiemu
 • Paniom, które przyniosły pyszne ciasta domowego wypieku
 • oraz wszystkim osobom za okazaną pomoc i życzliwość, wspólne świętowanie i wesołą zabawę taneczną