Podziękowania

blogoslawi

 

 

Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy pomagali przygotować świątynię do uroczystości Narodzenia Pańskiego

 

Dziękuję państwu Mirosławowi i Małgorzacie Śmiech za ofiarowane choinki do świątyni, dziękuję p. Zbyszkowi Konowrockiemu z Wielgolasu Duchnowskiego oraz p. Stanisławowi Wielądkowi z Cisia za ofiarowane choinki za zewnątrz świątyni, dziękuję ministrantom za przygotowanie szopki Bożonarodzeniowej, dziękuję pani Hannie Szydłowskiej za przygotowanie świątecznych stroików, dziękuję p. Henryce Piotrkowicz, p. Janowi Skolimowskiemu, klerykowi Robertowi.

Serdecznie dziękuję paniom, które sprzątały w świątyni: Jadwidze Łukasiak, Annie Klimek, Halinie Witkowskiej.

Bóg zapłać za każdy dar serca. Niech Boże Dziecię Wam błogosławi.

 Ks. Proboszcz Marek Twarowski