Jerycho Różańcowe w Diecezji Warszawsko-Praskiej 2013-2014

Przekaż światło CHRYSTUSA

Historia Jerycha Różańcowego

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho.

Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, wysoki na około 9 m. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w niezwykły sposób. Izraelici, z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele, okrążali je przez sześć dni. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto.

Początki Jerycha różańcowego w Polsce związane są z osobą pana Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legion Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, zaproponował przez 7 dni i nocy odmawiać różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Za radą ks. bp. Stefana Bareły zrezygnowano z terminu „kongres różańcowy” i nazwano te siedem dni modlitwy „ oblężeniem Jerycha”. Jego uczestnicy na Jasnej Górze w modlitwie prosili o to, by runęły mury zagradzające Ojcu Świętemu drogę do Polski. Wszystkie przeszkody zostały pokonane.

Od wielu lat w różnych diecezjach rozwijają się Jerycha Różańcowe. Tylko nieustanna modlitwa różańcowa trwająca przez 7 dni i nocy przed Najświętszym Sakramentem może być nazwana Jerychem. Jest ona wielką siłą, która umacnia wspólnoty parafialne.

Czuwanie modlitewne

Szczególną uwagę należy poświęcić adoracji eucharystycznej. Zaproszeni są do niej wszyscy kapłani diecezji wraz ze swoimi parafianami. W ciągu jednej doby czuwania przed Najświętszym Sakramentem chcemy wynagradzać za grzechy nadużyć, które spowodowały moralne szkody, a jednocześnie pragniemy wypraszać łaskę odnowy sił i głębokiego poczucia misji biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych.

Matka Boża w Fatimie powiedziała: „ Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie, odmawiając różaniec święty”.

Nieprzerwana modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem będzie obejmowała następujące intencje:

 • Wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy narodu i świata;
 • Za papieża Franciszka, naszych biskupów, kapłanów;
 • O nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego
 • W intencjach ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC;
 • W intencjach parafii diecezji warszawsko-praskiej;
 • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski;
 • O obudzenie ducha pokuty w Polakach;
 • Wynagrodzenie za grzechy Narodu przeciw życiu;
 • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny;
 • Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i profanacje;
 • O pogłębienie ducha modlitewnego w rodzinach;
 • W intencjach wspólnot katolickich działających przy parafiach.

Jerycho Różańcowe w parafii p.w. Matki Odkupiciela
Wielgolas Brzeziński 19-20.05.2014

18°° – 19°° Msza Święta – rozpoczęcie Jerycha w parafii 
19°° – 20°° Schola – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
20°° – 21°° Bierzmowani – Tajemnica Światła Różańca Świętego
21°° – 22°° Ministranci – Apel Jasnogórski; Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
22°° – 23°° Kościół Domowy – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
23°° – 24°° Straż – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
24°° – 1°° Kółko Różańcowe Wielgolas Brzeziński – Tajemnica Światła Różańca Świętego
1°° – 2°° Kółko Różańcowe Wielgolas Duchnowski – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
2°° – 3°° Kółko Różańcowe Brzeziny – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
3°° – 4°° Kółko Różańcowe Rodziców I – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
4°° – 5°° Kółko Różańcowe Rodziców II – Tajemnica Światła Różańca Świętego
5°° –   6°° Kółko Różańcowe Żwirówka – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
6°° – 7°° Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – prowadzi Organista
7°° – 8°° Msza Święta
8°° – 9°° Mieszkańcy z Brzezin – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
9°° – 10°° Uczniowie ze szkoły w Brzezinach – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
10°° – 11°° Uczniowie ze szkoły w Cisiu– Tajemnica Światła Różańca Świętego
11°° – 12°° Mieszkańcy z Cisia – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
12°° – 13°° Anioł Pański; Mieszkańcy z Wielgolasu Brzezińskiego – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
13°° – 14°° Mieszkańcy z Wielgolasu Duchnowskiego – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
14°° – 15°° Mieszkańcy z Desna i Żwirówki – Tajemnica Światła Różańca Świętego
15°° – 16°° Koronka do Miłosierdzia Bożego ; Nabożeństwo Pokutne
16°° – 17°° Bielanki – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
17°° – 18°° Caritas – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego,Odczytanie intencji
18°°  Msza Święta – zakończenie Jerycha; Akt zawierzenia Matce Bożej Zwycięskiej