PODZIĘKOWANIA ZA ORGANIZACJĘ ODPUSTU PARAFIALNEGO I FESTYNU 2023

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości odpustowej w naszej parafii. Dziękuję:
– panom: burmistrzowi Adamowi Ciszkowskiemu, Robertowi Grubkowi, Dariuszowi Kowalczykowi, Marcinowi Kamińskiemu,
– panu pułkownikowi Jackowi Węcławkowi i Wojsku Polskiemu
– paniom z parafialnej grupy Caritas i małżeństwom z kręgów Kościoła Domowego
– Ochotniczej Straży Pożarnej z Cisia, policji, dyrekcjom szkół
– Kołu Gospodyń Wiejskich „Cisiowianki”
– Kołu Gospodyń Wiejskich z Desna z panem Leszkiem Gomulskim
– Ewie i Marcinowi Szulim z „Zajazdu Pod Dębem”
– Bartoszowi Sylwestrzakowi, właścicielowi sklepu „Delikatesy Centrum”
– właścicielom piekarni „Megma” w Halinowie
– Janowi Skolimowskiemu, Sławomirowi Konowrockiemu, Michałowi Kwiatkowskiemu,
– Małgorzacie i Arturowi Domańskim, Barbarze i Dariuszowi Gajewskim, Agnieszce i Stanisławowi Bałut
– Ewie i Karolowi Sochackim
– Kazimierzowi i Annie Kobza
– Henryce Piotrkowicz, Jadwidze Łukasiak, Krystynie Łukasiak Barbarze Niewiarowskiej, Annie Papis
– pani Kondej z córkami,
– Zbigniewowi Podlaskowi, Maciejowi Skowrońskiemu
– osobom rozkładającym i składającym namioty i osobom, które przyniosły pyszne ciasta, domowy chleb, smalec i ogórki
– asyście kościelnej, ministrantom i lektorom, bielankom, Kołom Żywego Różańca
– DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO PIĘKNEGO PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI I WSZYSTKIM, KTORZY UŚWIETNILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ TO SZCZEGÓLNE WYDARZENIE. BÓG ZAPŁAĆ!