Kategoria: życie parafii

Boże Narodzenie 2017

Gerard van Honthorst - Adoration of the Shepherds - Public Domain - źródło: Wikipedia

Władzom Samorządowym, Gminnym i Powiatowym, dyrekcjom Szkół, nauczycielom, katechetom, wszystkim ludziom dobrej woli, całej naszej wspólnocie parafialnej, przybyłym gościom do naszej parafii, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Spokojnych, radosnych, pełnych miłości i pokoju Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech przez Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego otwierają się nasze serca i umysły w codziennym poznawaniu Boga i odradzaniu się na nowo jako Jego przybrane dzieci.

Na ten czas świąteczny niech nowo narodzone Dziecię Wam błogosławi. Szczęść Boże.

Ksiądz Marek Twarowski

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

Rekolekcje prowadzi Ks. Piotr Pielak, kapłan diecezji siedleckiej

 

17.12.  III NIEDZIELA ADWENTU

 

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych

10.30   Msza św. z nauką dla dzieci

16.00   Msza św. z nauką dla dorosłych

 

18.12.  PONIEDZIAŁEK

8.00     Msza św. z nauka dla dorosłych

10.30   Msza św. z nauką dla dorosłych

16.00   Msza św. z nauką dla dzieci

18.00   Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

 

 

19.12.  WTOREK

 

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych

10.30   Msza św. z nauką dla dorosłych

16.00   Msza św. z nauką dla dzieci

18.00   Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

 

 

 

SPOWIEDŹ.: poniedziałek, wtorek na pół godziny przed Mszą św.

26 X 2017 – Budowa

Podziękowania

Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziękuję ministrantom, bielankom, asyście procesyjnej, Kółkom Żywego Różańca, Wspólnocie Kościoła Domowego, scholi, Straży Pożarnej, Gminnemu Centrum Kultury, Władzom Gminnym, szkole w Brzezinach i w Cisiu, pani Szydłowskiej za dekorację. Wszystkim parafianom za obecność i modlitwę BOG ZAPŁAĆ.

16 X 2017 Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

16-17.X.2017 Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii p.w. Matki Odkupiciela Wielgolas Brzeziński „ Zróbmy wszystko, cokolwiek nam powie”

 

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „ Obraz Maryi Najchwalebniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”.

Malowidło zalicza się do typu przedstawień określonego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „ Tę, która prowadzi”. Ukazuje Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka. Wyobraża Maryję tronującą z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. Dzieciątko Jezus wskazuje rączką na Matkę Bożą i jakby odwdzięczając się za słowa, które Ona powiedziała w Kanie Galilejskiej: „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, mówi do nas dzisiaj: „ zróbcie wszystko cokolwiek Ona wam powie”. ( Maryja mówi do nas w swych objawieniach przez cały wiek dziewiętnasty i dwudziesty, aż do tej pory). Matka Boża zaś wskazuje ręką na swoje Serce jakby chciała powiedzieć: „ Wtedy moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. W Fatimie w 1917 roku Maryja wezwała całą ludzkość do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu.

Matka Najświętsza, przybywając na nasze ziemie w znaku Swego Obrazu, stała się Gwiazdą Przewodnią i natchnieniem Polaków, Bramą którą wchodzimy, aby spotkać się z Chrystusem. Jej przenikliwe, a zarazem łagodne spojrzenie kruszy zatwardziałych, podnosi powalonych przez cierpienie, uzdrawia chorych na duszy i na ciele, umacnia słabych, daje siły do wytrwania w przeciwnościach, pobudza do męstwa w walce o Królestwo Boże.

 

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji to czas, w którym wierni mogą złożyć swoje życie – troski i radości – przed łaskawym Obliczem Matki i Królowej oraz nabrać sił do pracy nad sobą. Nawiedzenie ma dopełnić dzieła Jasnogórskich Ślubów Narodu,  pomóc w dobrym przeżyciu 100-lecia objawień fatimskich oraz 25 rocznicy utworzenia Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jest także czasem przeżywania jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 60-lecia rozpoczęcia nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego.

 

Przez Nawiedzenie Obrazu ma się dokonać rzeczywiste spotkanie Maryi z całą rodziną diecezjalną. Owocem tego spotkania powinien być wzrost wiary, odrodzenie religijno–moralne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej wśród wiernych. Nawiedzenie to także okazja do osobistego i wspólnotowego  wyznania Chrystusa przed ludźmi, manifestacji wiary w Boga, do ukazania jedności Kościoła i oddania szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski i Pani Jasnogórskiej.

 

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Warszawsko-Praskiej odbywa się pod hasłem: Zróbmy wszystko, cokolwiek nam powie.

Hasło to uwydatnia i wyznacza szczegółowy cel i sposób przeżycia Nawiedzenia Obrazu Maryjnego, którego specyfiką jest nowa ewangelizacja.

 

Realizacja tego hasła powinna się dokonać poprzez:

 • Przepowiadanie i słuchanie Słowa Bożego w kościele,
 • Nawrócenie przez spotkanie z Bożym Miłosierdziem w sakramencie pokuty,
 • Odnowienie i gorliwe uczestnictwo w liturgii,
 • Przekazywanie i przyswajanie prawd wiary i zasad moralnych na katechezie,
 • Podawanie i poznawanie prawd religijnych i zasad chrześcijańskich w domu rodzinnym,
 • Nauczanie i praktykowanie żywej wiary i ducha ewangelicznego w życiu osobistym i rodzinnym, środowiskowym i parafialno-społecznym,
 • Wdzięczność całego Kościoła Warszawsko-Praskiego wobec Chrystusa i Maryi za roztaczanie opieki nad całą diecezją przez 25 lat jej istnienia.

 

 Owoce Nawiedzenia

 • Wzrost wiary,
 • Pogłębienie prawdziwej pobożności maryjnej,
 • Gorliwsze życie sakramentalne w parafiach,
 • Uwrażliwienie sumień na przykazania Boże i kościelne,
 • Realizowanie ślubów małżeńskich i umocnienie miłości rodzinnej,
 • Większa wrażliwość na sprawy społeczne,
 • Włączenie w dzieło nowej ewangelizacji,
 • Założenie w parafii „ Księgi Nawiedzenia”, w której wierni mogą wpisywać prośby do Matki Bożej Częstochowskiej oraz dziękować za otrzymane łaski,
 • Umieszczenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym,
 • Pojawienie się Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdym domu.

 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii p.w. Matki Odkupiciela Wielgolas Brzeziński 16-17.X.2017

18:30 – 19:00 Przywitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i procesyjne wprowadzenie do kościoła.
19:00 – 20:00 Msza Święta – rozpoczynająca Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, której będzie przewodniczył bp.Marek Solarczyk
20:00 – 21:00 Ministranci i Bielanki – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
21:00 – 21:30 Apel Jasnogórski
21:30 – 22:00 Medytacja przed Częstochowską ikoną
22:00 – 23:00 Kościół Domowy – Tajemnica Światła Różańca Świętego
23:00 – 24:00 Straż – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
24:00 – 1:00 Msza Święta – której będzie przewodniczył ks. Robert Kowalski
1:00 – 2:00 Kółko Różańcowe z Wielgolasu Brzezińskiego – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
2:00 – 3:00 Kółko Różańcowe z Wielgolasu Duchnowskiego – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
3:00 – 4:00 Kółko Różańcowe z Brzezin – Tajemnica Światła Różańca Świętego
4:00 – 5:00 Kółka Różańcowe Rodziców – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
5:00 – 6:00 Kółko Różańcowe ze Żwirówki – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
6:00 – 7:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7:00 – 8:00 Mieszkańcy z Brzezin – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
8:00 – 9:00 Uczniowie ze szkoły w Cisiu – Tajemnica Światła Różańca Świętego
9:00 – 10:00 Uczniowie ze szkoły w Brzezinach – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
10:00 – 11:00 Mieszkańcy z Wielgolasu Brzezińskiego – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
11:00 – 12:00 Mieszkańcy z Cisia – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
12:00 – 13:00 Msza Święta ( z namaszczeniem chorych)
13:00 – 14:00 Mieszkańcy z Wielgolasu Duchnowskiego – Tajemnica Światła Różańca Świętego
14:00 – 15:00 Mieszkańcy z Desna i Żwirówki – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
15:00 – 16:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00 – 17:00 Caritas – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
17:00 Msza Święta – zakończenie Peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

 

25 VIII 2017 – Budowa:mury

15 VIII 2017 – Odpust parafifalny

Odpust Parafialny