Kategoria: brak

Rada Stała KEP: Jan Paweł II podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich


Czcigodni Kapłani,

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przygotowała Stanowisko wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. To ważny głos w toczącej się publicznie debacie na temat pontyfikatu polskiego Papieża. Członkowie Rady Stałej przypominają, że Jan Paweł II podjął walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich.

Proszę o rozpowszechnianie tego dokumentu w Waszych parafiach: na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. W najbliższą niedzielę podczas ogłoszeń duszpasterskich, wygłaszanych na Mszach Świętych, proszę Was o zachęcanie wiernych do lektury tego ważnego Stanowiska Konferencji Episkopatu Polski.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Z pełnym stanowiskiem Rady można zapoznać się w linku poniżej:
https://diecezja.waw.pl/rada-stala-kep-jan-pawel-ii-podjal-zdecydowana-walke-z-przypadkami-wykorzystywania-seksualnego-dzieci-i-maloletnich/

Rekolekcje adwentowe 27 – 29 listopada 2022 r. głosi ks. Paweł Cieślik

 

 

Niedziela (27 listopada)

Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi

o  godz. 8.00, 10.30 i 16.00

Sakrament pokuty podczas Mszy Św. 

 

Poniedziałek (28 listopada)

i wtorek (29 listopada)

Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi

o  godz. 8.00, 17.00 i 19.00

Sakrament pokuty 15 min przed Mszą Św.

i podczas Mszy Św. 

ODPUST PARAFIALNY

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat..” Takie słowa Pana Jezusa są umieszczone na symbolicznym Grobie Pańskim w naszym kościele. Życzę parafianom oraz gościom, aby Pan Jezus zmartwychwstały napełnił Wasze serca pokojem i nadzieją. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Życzenia świąteczne i podziękowania

Wszystkim parafianom i gościom życzę, abyśmy w tym bożonarodzeniowym czasie odkryli na nowo, jak bardzo potrzebujemy obecności Boga w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Bóg, który zamieszkał pośród nas, niech napełni Wasze serca nadzieją i pokojem, miłością i pragnieniem jedności. Życzę obfitości Bożych łask płynących z tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa.

Bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy zaangażowali się w godne przeżycie Adwentu i w przygotowania do obchodów Uroczystości Narodzenia Pana Jezusa. Dziękuję:

– panu Janowi Skolimowskiemu za pracę przy ustawianiu choinek i szopki oraz koordynację prac przy dekorowaniu szopki bożonarodzeniowej i choinek oraz posługę w zakrystii

– pani Henryce Piotrkowicz – za dekoracje w kaplicy, wieniec adwentowy, czyste obrusy i szaty liturgiczne

– pani Danucie Bolek – za rozprowadzanie świec „Caritas”

– za posprzątanie kaplicy – paniom: Jadwidze Łukasiak, Krystynie Łukasiak, Annie Papis

– za choinki – pp. Małgorzacie i Mirosławowi Śmiech, pp. Chudek, p. Pietrzakowi.

– za gwiazdy betlejemskie – pp. Hannie i Jerzemu Witan

– za prace przy ustawianiu choinek: p. Sławomirowi Konowrockiemu, Michałowi Konowrockiemu, Leszkowi Konowrockiemu

– za prace przy dekorowaniu choinek wewnątrz i na zewnątrz oraz szopki betlejemskiej: Joannie Owczarek, Poli Owczarek, Faustynie Uksa, Michałowi Bieńkowskiemu z synami, Sławomirowi Wytrykowskiemu, Pawłowi Kurkowi, Mateuszowi Domańskiemu, Marcinowi Gajewskiemu, Łukaszowi Domańskiemu, Albertowi Twarogowi, Jackowi Przybyszowi, Radosławowi Sergiel, Marcinowi Papisowi z synem, Wojciechowi Boratyńskiemu z synem.

– paniom z Parafialnego Zespołu Caritas za zorganizowanie paczek dla grupy 18 dzieci i dla 10 potrzebujących rodzin naszej parafii

– wszystkim rodzinom (osobom), które ufundowały paczki dla dzieci naszej parafii oraz osobom, które przyniosły produkty do paczek dla rodzin.

– za tort urodzinowy Pana Jezusa (po Mszy Św. o godz. 10.30) – p. Magdalenie Bieńkowskiej

– za odśnieżenie parkingu – p. Zbigniewowi Konowrockiemu

– ministrantom, lektorom, p. organiście Zdzisławowi Nadrowskiemu, wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w przygotowania do przeżywania Uroczystości Narodzenia Pana Jezusa. Bóg zapłać.

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

 

 

 

 

 

od 3 stycznia do 15 stycznia 2022 r.

 

3 stycznia (poniedziałek)

od godz. 9.00:  Wielgolas Duchnowski – od p. Chudzik do p. Konowrockiego

od godz. 19.00: Cisie ul. Pod Dębami

 

4 stycznia (wtorek)

od godz. 9.00: Wielgolas Duchnowski – od p. Papis do p. Krawczak

od godz. 18.00: Cisie ul. Cisowy Dwór

 

5 stycznia (środa)

od godz. 9.00: Wielgolas Duchnowski – od p. Gronek w kierunku Dębe (domy przy trasie) do p. Ponieważ

od godz. 19.00: Wielgolas Brzeziński ul. Makowa

 

7 stycznia (piątek)

od godz. 9.00: Cisie – od Halinowa po lewej stronie – ul. Główna, Wiejska, Wiatraczna, Gwiaździsta

od godz. 19.00: Cisie ul. Żwirowa i Leszowa

 

8 stycznia (sobota)

od godz. 9.00 Wielgolas Brzeziński (Osiedle) ul. Królowej Jadwigi (od numeru końcowego)

 

 

 

 

10 stycznia (poniedziałek)

od godz. 9.00: Cisie – od Halinowa po prawej stronie – ul. Główna, Dobra, Rodzinna, Radosna (do skrzyżowania Mostowej)

od godz. 19.00: Cisie ul. Sezamowa i Kryształowa

 

11 stycznia (wtorek)

od godz. 9.00: Cisie ul. Środkowa, Dworcowa, Tęczowa

od godz. 18.00: Cisie ul. Cyrkoni i Lazurowa, Koralowa

 

12 stycznia (środa)

od godz. 9.00: Cisie – ul. Diamentowa, Młynarska, Dworcowa, Złota, Urocza, Metalowa, Szmaragdowa, Główna (od Gwiaździstej do budynków Żwirówki)

od godz. 19.00 Cisie: ul. Krzemowa i Staropolska

 

13 stycznia (czwartek)

od godz. 9.00: Wielgolas Brzeziński – od wiaduktu do p. Andrzeja Całka

od godz. 19.00 Cisie ul. Turkusowa, Dworcowa przy stacji PKP

 

14 stycznia (piątek)

od godz. 9.00 Wielgolas Brzeziński od p. Nowak do p. Skolimowskiego

od godz. 19.00 Wielgolas Brzeziński ul. Szarotki

 

15 stycznia (sobota)

od godz. 9.00: Wielgolas Brzeziński (osiedle) ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Władysława Jagiełły

NAWIEDZENIE PARAFII PRZEZ RELIKWIĘ BŁ. CARLO ACITUSA

Na ratunek młodego serduszka

Darowizny na cele kultu religijnego i charytatywno-opiekuńcze

Darowizna na cele kultu religijnego

Najpopularniejszym sposobem przekazywania środków pieniężnych, wartym jeszcze większego rozpropagowania, jest dokonanie darowizny na cele kultu religijnego, zwanej również „darowizną z limitem”. Aby móc ją rozliczyć w rocznym PIT, trzeba spełnić kilka wymogów, o których mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odliczenie od dochodu przysługuje od kwoty poczynionej darowizny, jednak nie wyższej niż 6% rocznego dochodu podatnika (10% w przypadku osób prawnych). Musimy pamiętać, iż do limitu tego włączamy również wydatki na cele związane np. z krwiodawstwem czy innymi organizacjami. Ważny jest cel darowizny, który musi dotyczyć wydatków związanych z kultem religijnym, czyli remontami kościołów, zakupem szat liturgicznych, itp.
Należy pamiętać, iż do sumy tej nie wlicza się wydatków na działalność charytatywno-opiekuńczą, ani 1% jaki przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Od darowizny na cele kultu religijnego należy odróżnić darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze, o której mowa w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku odliczyć możemy pełną kwotę darowizny, bez względu na jej wysokość, nawet do 100% dochodu. Cel charytatywno-opiekuńczy polega m.in. na prowadzeniu zakładu dla sierot czy organizowaniu pomocy dla osób dotkniętych klęską żywiołową. Z darowizną tą wiąże się nieco więcej wymogów formalnych.
Zatem, gdy wpłacamy na konto parafii jakąś kwotę z dopiskiem „na remont kościoła”, będzie to darowizna na cele kultu religijnego, z dopiskiem „na zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży w potrzebie” – na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Dokumentowanie darowizn

Najważniejszą kwestią jest należyte udokumentowanie faktu przekazania darowizny. Bezwzględnie darowiznę należy wpłacić na rachunek bankowy parafii (koniecznie z zaznaczeniem celu darowizny). Dzięki temu będziemy dysponować dowodem wpłaty, który umożliwi nam wpisanie do deklaracji rocznej (konkretnie w PIT/O) ogólnej kwoty darowizny oraz tej odliczanej, a także wskazanie nazwy i adresu obdarowującego, jak i obdarowanego. Inne sposoby dokonywania wpłat są kwestionowane przez organy podatkowe. Nie wystarczy tutaj bowiem pokwitowanie wpłaty w kasie instytucji i fakt posiadania druku KP.
Ponadto jeśli chodzi o darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze niezbędne jest pokwitowanie jej odbioru przez obdarowanego (w praktyce proboszcza parafii) oraz w terminie 2 lat od dokonania darowizny dostarczenie przez obdarowanego sprawozdania z jej rozliczenia na cele charytatywno-opiekuńcze. Z tego powodu zawierane są często umowy darowizny pomiędzy parafią a podatnikiem. Sprawozdanie winno być na tyle dokładne, aby urząd skarbowy mógł dokonać kontroli przedstawionych w nim faktów.
Dla porządku należy dodać, iż darowizny nie muszą być pieniężne. Dla potrzeb darowizn w naturze (rzeczowych), np. pustaki na budowę kościoła, wartość przedmiotu darowizny ustala się w drodze umowy. Wycena winna odzwierciedlać kwoty rynkowe, inaczej urzędy skarbowe mogą zanegować taką operację.
Darowizny od dochodu odliczyć mogą podatnicy rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtowcy. Nie jest to możliwe w przypadku osób płacących podatek liniowy (19%).
Na zakończenie warto stwierdzić, iż od przedstawionych powyżej 2 sposobów wspierania działalności Kościoła należy odróżnić 1% podatku jaki coraz częściej podatnicy przekazują na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2010 r., nr 51, poz. 307)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2000 r., nr 54, poz. 654)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1989 r., nr 29, poz. 154)

XV Niedziela zwykła

1. PRZEŻYWAMY XV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

2. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 16.00 nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zachęcam do udziału.

3. Jutro dzień imienin Pasterza diecezji, Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

4. Rozpoczęliśmy czas wakacyjny. Zachęcam, aby pamiętać o w tym czasie o niedzielnej Mszy św. Niech to będzie dobra okazja do nabrania sił duchowych i fizycznych. Wszystkim życzę miłego spędzenia czasu.

5. PZC otrzymał różnego rodzaju żaluzje. Ktokolwiek chciałby w domu w okno założyć żaluzje proszę się zgłaszać się do pań z CARITASU.

6. Na stoliku w kruchcie wyłożone są gazety.

7. Składam serdeczne Bóg zapłać paniom, które sprzątały w naszej świątyni.