Sprawozdanie z Działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2012

Logo Caritas
  1. Wykonanie i sprzedaż palm
  2. Pielgrzymka do Ołtarzewa-Przedstawienie Męki Pańskiej
  3. Wielkanocne paczki dla 42 osób
  4. Świętojański Piknik Rodzinny
  5. dofinansowani kolonii letnich
  6. współorganizacja festynu odpustowego
  7. Pielgrzymka do Sokółki i Świętej Wody
  8. Bożonarodzeniowe paczki dla 13 dzieci
  9. sprzedaż świec
Od Października 2012 PZC uczestniczy w PEAD-dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE.
W ramach tego programu skorzystały 62 osoby.

Wydawanie żywności odbywa się w czwartki w godzinach 15.00-17.00 (ul.Mostowa 6 w budynku AUTO – SERVICE )

Obecnie poszukujemy kierowcy do przewozu żywności z magazynu Caritas w Legionowie z samochodem o ładowności min.1 tony.

W 2013 roku planujemy Świętojański Piknik Rodzinny dnia 23.06.2013r (niedziela).