Rok Wiary rozpoczęty

Rok Wiary 2012/13

Ojciec Święty Benedykt XVI listem apostolskim Porta Fidei „Podwoje wiary” ogłosił czas pomiędzy 11 października 2012 r. a 24 listopada 2013 r.
Rokiem Wiary.

Rok Wiary jest zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata.

Okazją do jego ustanowienia jest 50 rocznica rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego oraz 20 rocznica wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rok Wiary w parafiach i rodzinach →

[youtube_sc url=”5rMmTM-efls” rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1 showinfo=0 theme=light controls=1]

Homilia Benedykta XVI wygłoszona podczas Otwarcia Roku Wiary