Triduum Paschalne

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

 

 Największe misteria ludzkiego Odkupienia sprawuje kościół co roku, począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie określany jest jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.


Z dokumentów Kongregacji Kultu Bożego wydanych po Soborze Watykańskim II.

 

 

Ostatnia wieczerza

Ostatnia wieczerza