Święto Zmartwychwstania Pańskiego 2015

Zmartwychwstanie

Całej wspólnocie parafialnej, władzom samorządowym, gminnym, powiatowym, dyrekcjom szkół, nauczycielom, katechetom, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus wniesie pokój, radość, i miłość do naszych domów. Szczęść Boże.

Ksiądz Proboszcz,
Marek Twarowski