PODZIĘKOWANIE DLA OSÓB, KTÓRE PRZYGOTOWAŁY DEKORACJE ŚWIĄTECZNĄ

 

Składam serdeczne BÓG ZAPLAĆ następującym osobom:

 1. państwu Małgorzacie i Mirosławowi Śmiech za ofiarowane choinki do kościoła
 2. państwu Chudek za ofiarowane choinki
 3. Sławomirowi Konowrockiemu z synami Michałem i Leszkiem, p. Janowi Skolimowskiemu oraz Janowi Skolimowskiemu z Desna za ustawienie choinek
 4. paniom Joannie Kuźniar, Kindze Kondej, Joannie Kondej z córką za dekorację choinek w kościele
 5. panu Radosławowi Cergiel za udostępnienie podnośnika
 6. Mateuszowi Domańskiemu, Marcinowi Gajewskiemu, Pawłowi Kurek, Leszkowi i Michałowi Konowrockim, Mikołajowi Kwiatkowskiemu, Mateuszowi i Bartkowi Bogusz, Michałowi i Kacprowi Grzęda.
 7. Państwu Hannie i Jerzemu Witan za ofiarowane kwiaty do świątyni
 8. Henryce Piotrkowicz za wykonanie dekoracji świątecznej
 9. dziekuję p. Andrzejowi Całka
 10. Łukasiak, Miros i Komar za sprzątanie świątyni.
 11. Michałowi i Magdzie Bienkowskim za przygotowanie szopki.
 12. Paniom z Caritasu za przygotowanie paczek na święta dla najbardziej potrzebującyhc
 13. dziekuję państwu Suchockim za ofiarowanie mięsa dla potrzebyjących rodzin
 14. Danucie Bolek za rozpowadzenie świec Caritas na pomoc dla dzieci