PODZIĘKOWANIE DLA ORANIZATORÓW ZABAWY PRZY KOŚCIELE

Panu Adamowi Ciszkowskiemu – burmistrzowi Halinowa
Panu Dariuszowi Kowalczykowi – Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Halinowie
Parafialnemu Zespołowi Caritas w Wielgolesie Brzezińskim
za pomoc finansową

panu Ernestowi Woźnickiemu – z Centrum ogrodzeń w Wielgolesie Brzezińskim

państwu Zalewskim – sklep z artykułami instalacyjno-budowlanymi w Brzezinach

Kółku Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego

za pomoc w przygotowaniach i obsługę w czasie trwania odpustu

 

panu Janowi Skolimowskiemu – sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego

pani Władysławie Zawadka – sołtys Wielgolasu Duchnowskiego

pani Monice Rupniewskiej – sołtys Cisia
Straży Pożarnej z Cisia

państwu Domańskim z Cisia

państwu Gajewskim z Cisia

Wspólnotom Domowego Kościoła

Stowarzyszeniu ” Cisowa Dolina”

Radzie Rodziców przy szkole w Cisiu

Agnieszce i Stanisławowi Bałut

pani Beacie Górskiej

pani Elżbiecie Jackiewicz

pani Bogumile Marszałek

pani Teresie Kondej

pani Barbarze Miros

pani Stanisławie Komorowskiej

panu Krzysztofowi Zalewskiemu

pani Małgorzacie Ostrowskiej

panu Sławomirowi Konowrockiemu z synami

wszystkim,którzy przynieśli domowe ciasta

wszystkim,którzy uczestniczyli w uroczystości odpustowej za modlitwę i wspólną zabawę

Bóg zapłać