Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy włączyli się w zorganizowanie pomocy świątecznej dla  rodzin potrzebujących z naszej parafii .

Dzięki ofiarności wielu osób i pieniądzom zarobionym w czasie parafialnego odpustu   mogliśmy obdarować prezentami  trzydzieścioro dzieci. Ich uśmiech i radość są bezcenne.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych i środków czystości otrzymało 16 rodzin, czyli 67 osób. Niektórzy objęci stałą pomocą zrezygnowali ze swoich paczek. Uznali, że ze względu na „500+”, mają wystarczające środki do życia.

Szkoda, że nie wszyscy mogli zobaczyć szczęście w oczach obdarowywanych. Ogromną przyjemnością jest sprawianie radości tym, którzy na co dzień borykają się z niedostatkiem, brakiem pracy i trudnościami w utrzymaniu rodziny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość i oczekujemy, że przy okazji następnych akcji znów otrzymamy tak ogromne wsparcie jak dotąd. Przekonaliśmy się, że w naszej parafii jest bardzo dużo ofiarnych ludzi, na których zawsze możemy liczyć.

Ks. Proboszcz Marek Twarowski

i Parafialny Zespół Caritas