PODZIĘKOWANIA

 

Proboszcz parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, ks. Marek Twarowski wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła, Kółkiem Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego oraz Parafialnym Zespołem Caritas pragnie z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia odpustu parafialnego :

  • Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu oraz władzom Gminnym
  • Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Panu Dariuszowi Kowalczykowi
  • Właścicielce Piekarni „Megma”, Pani Grażynie Grabowskiej
  • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
  • Sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego Panu Janowi Skolimowskiemu, panu Sylwestrowi Mucha
  • Państwu Domańskim i Gajewskim, obsługującym grilla
  • Pani Bałut i Jackiewicz
  • Państwu Nowak ,państwu Kondej ,państwu Szuba, pani Marii Skolimowskiej, pani Henryce Piotrkowicz
  • Panu Sławomirowi Konowrockiemu
  • Paniom, które przyniosły pyszne ciasta domowego wypieku
  • oraz wszystkim osobom za okazaną pomoc i życzliwość, wspólne świętowanie i wesołą zabawę taneczną