PODZIĘKOWANIA

 

Proboszcz parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, ks. Marek Twarowski wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła, Kółkiem Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego oraz Parafialnym Zespołem Caritas pragnie z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia odpustu parafialnego :

 • Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu oraz władzom Gminnym
 • Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Panu Dariuszowi Kowalczykowi
 • Właścicielce Piekarni „Megma”, Pani Grażynie Grabowskiej
 • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
 • Sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego Panu Janowi Skolimowskiemu, panu Sylwestrowi Mucha
 • Państwu Domańskim i Gajewskim, obsługującym grilla
 • Pani Bałut i Jackiewicz
 • Państwu Nowak ,państwu Kondej ,państwu Szuba, pani Marii Skolimowskiej, pani Henryce Piotrkowicz
 • Panu Sławomirowi Konowrockiemu
 • Paniom, które przyniosły pyszne ciasta domowego wypieku
 • oraz wszystkim osobom za okazaną pomoc i życzliwość, wspólne świętowanie i wesołą zabawę taneczną