Ogłoszenia – 22 sierpnia 2021 r., XXI Niedziela Zwykła

 

  1. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości odpustowej w naszej parafii. Dziękuję:

– panu burmistrzowi Adamowi Ciszkowskiemu

– panu Dariuszowi Kowalczykowi i pracownikom z Gminnego Centrum Kultury w Halinowie

– panie Agnieszce Księżopolskiej z Urzędu Gminy w Halinowie

– panu pułkownikowi Jackowi Węcławkowi i Wojsku Polskiemu

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu i policji

– paniom z parafialnej grupy Caritas

– kręgom Kościoła Domowego

– Kołu Gospodyń Wiejskich „Cisiowianka”

– Kołu Gospodyń Wiejskich z Desna z panem Leszkiem Gomulskim

– panu Marcinowi Szulimowi z „Zajazdu Pod Dębem” w Dębem Wielkim

– właścicielom piekarni „MEGMA”

– panu Janowi Skolimowskiemu

– państwu Małgorzacie i Arturowi Domańskim

– państwu Barbarze i Dariuszowi Gajewskim

–  państwu Suchockim

– państwu Łukasiak ze sklepu ABC w Wielgolesie Brzezińskim

– państwu Agnieszce i Stanisławowi Bałut

– pani Henryce Piotrkowicz

– paniom: Barbarze Miros, Jadwidze Łukasiak i Mirosławie Komar

– panu Pawłowi Kurkowi

– pani Kondej z córkami

– osobom rozkładającym namioty i sprzątającym plac

– osobom, które przyniosły pyszne ciasta, smalec i ogórki

– ks. Józefowi, asyście kościelnej, panu organiście Zdzisławowi, ministrantom i lektorom, bielankom

– DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO PIĘKNEGO PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI I WSZYSTKIM, KTORZY UŚWIETNILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ TO SZCZEGÓLNE WYDARZENIE. BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

  1. Podczas przygotowań do odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Bitwę Warszawską zostało wymienione oświetlenie placu kościelnego, pomalowane: brama wjazdowa i dzwonnica, wykonane nowe: tablica ogłoszeń i stojaki na flagi. Bóg zapłać.
  2. Ks. Proboszcz głosi dzisiaj kazania i zbiera ofiary na budowę kościoła w par. Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku.
  3. W najbliższy czwartek, 26 sierpnia, będziemy przeżywać Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
  4. W niedzielę, za tydzień, podczas Mszy Świętych będą świadectwa osób, które ozdrowiały z choroby alkoholowej.
  5. Za tydzień w niedzielę, 29 sierpnia, odbędą się w Poświętnem Dożynki Diecezjalne. Program jest wywieszony w gablocie. Nasz parafialny dzień dziękczynienia za plony odbędzie się w pierwszą niedzielę września. Proszę poszczególne wioski o przygotowanie koszów.
  6. Dziękuję za ofiary na budowę nowej świątyni: firmie z Wielgolasu Duchnowskiego za ofiarę w wysokości 10.000 zł, parafianom z Wielgolasu Brzezińskiego (gdzie zbierała p. Jadwiga Szałańska) za ofiarę w wys. 2500 zł, za ofiary przelewane w tym tygodniu na konto parafii. Bóg zapłać. W miniony czwartek został wylany gzyms na zachodniej ścianie kościoła.
  7. Polecam tygodniki katolickie: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Idziemy”.