Ogłoszenia – 21 sierpnia 2022 r., XXI Niedziela Zwykła  

 

  1. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości odpustowej w naszej parafii. Dziękuję:

– ks. Pawłowi Cieślikowi

– panu burmistrzowi Adamowi Ciszkowskiemu

– panu Dariuszowi Kowalczykowi i pracownikom z Gminnego Centrum Kultury w Halinowie, pani Agnieszce Księżopolskiej

– panu pułkownikowi Jackowi Węcławkowi i Wojsku Polskiemu

– paniom z parafialnej grupy Caritas

– Ochotniczej Straży Pożarnej i policji, dyrekcjom szkół

– kręgom Kościoła Domowego

– Kołu Gospodyń Wiejskich „Cisiowianki”

– Kołu Gospodyń Wiejskich z Desna z panem Leszkiem Gomulskim

– pp. Ewie i Marcinowi Szulim z „Zajazdu Pod Dębem”

– panu Janowi Skolimowskiemu

– państwu Małgorzacie i Arturowi Domańskim, państwu Barbarze i Dariuszowi Gajewskim

–  państwu Ewie i Karolowi Sochackim

– Mateuszowi Łukasik, Anecie Górskim, Karolowi Piłatowi, Michałowi i Mikołajowi Kwiatkowskim

– państwu Agnieszce i Stanisławowi Bałut

– paniom: Henryce Piotrkowicz, Jadwidze Łukasiak, Krystynie Łukasiak, Mirosławie Komar i Annie Papis

– pani Kondej z córkami, panu Sławomirowi Konowrockiemu z synami

– osobom rozkładającym i składającym namioty  i osobom, które przyniosły pyszne ciasta, smalec i ogórki

– ks. Józefowi, asyście kościelnej, panu organiście Zdzisławowi, ministrantom i lektorom, bielankom

– DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO PIĘKNEGO PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI I WSZYSTKIM, KTORZY UŚWIETNILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ TO SZCZEGÓLNE WYDARZENIE. BÓG ZAPŁAĆ!

  1. Dziękuję ks. Włodzimierzowi z diecezji Grodno na Białorusi za pomoc duszpasterską w tym tygodniu.
  2. W najbliższy piątek, 26 sierpnia, będziemy przeżywać Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
  3. Za tydzień w niedzielę, 28 sierpnia, odbędą się w Latowiczu Dożynki Diecezjalne. Program jest wywieszony w gablocie. Nasz parafialny dzień dziękczynienia za plony odbędzie się w pierwszą niedzielę września. Proszę poszczególne wioski o przygotowanie koszów.
  4. Polecam tygodniki katolickie.