Ogłoszenia – 18 lutego 2024 r. , I Niedziela Wielkiego Postu

1. Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej: Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30, Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 17.15.
2. Przez cały okres Wielkiego Postu będziemy zbierali produkty spożywcze dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii. Bóg zapłać za dar serca.
3. Pani organistka Grażyna Tul zaprasza osoby śpiewające do chóru, który chcemy stworzyć w naszej parafii. Próby odbywałyby się 1 raz w tygodniu. Chętnych do śpiewania w chórze proszę o kontakt z p. organistką po mszach św.. Pierwsza próba w najbliższy piątek, 23 lutego, o godz. 18.30. Zapraszamy.
4..Spotkanie grupy synodalnej – w najbliższą środę, 21 lutego, o godz. 19.00.
5. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa we Mszy Św. – w najbliższy czwartek, 22 lutego, o godz. 19.00.
6. Zbiórka ministrantów – w najbliższą sobotę, 14 lutego, o godz. 10.30.
7. Próba scholi dziecięcej – w najbliższą sobotę, 14 lutego, o godz. 15.00.
8. Dziękuję osobom sprzątającym kaplicę w minionym tygodniu.
9. Dziękuję za ofiary składane i przelewane na konto na budowę nowej świątyni: parafianom z Wielgolasu Brzezińskiego (gdzie zbierały panie Kuśpit i Mucha i gdzie zbierali pp. Piotrkowicz), ze Żwirówki (gdzie zbierała p. sołtys S. Osica) oraz z Desna. Bóg zapłać.
11. Polecam tygodniki katolickie: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Idziemy”.