Noś odblask i pomóż misjonarzom

KIERUJMY SIĘ MIŁOŚCIĄ NA DRODZE

 

Współfinansujemy zakup samochodów
na potrzeby misji

Diecezja Warszawsko-Praska wspiera zakup samochodów dla misjonarzy

 

W pierwszą niedzielę adwentu w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczyna się akcja pod hasłem: Cała Polska widzi odblask Mazowsza. Podczas jej trwania można będzie zaopatrzyć się w odblask, mający formę okrągłego znaczka, przedstawiającego wizerunek bł. Jana Pawła II. Napis widniejący na znaczku brzmi: „Kierujmy się miłością na drodze – 27 kwietnia 2014”. Data nie jest przypadkowa, to dzień kanonizacji papieża Polaka.

 W polskim prawie obowiązuje przepis, wg którego każde dziecko poniżej 15 roku życia, poruszające po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych. Zachęcam do noszenia odblasków wszystkich, jednak szczególnie powinny o nie zadbać osoby starsze, a także te, które nie korzystają z chodników i przejść dla pieszych lub są zmuszone do korzystania z ruchliwych dróg poza terenem zabudowanym.

Akcja poza poprawą bezpieczeństwa pieszych na drodze ma na celu również pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Wszystkie ofiary składane podczas trwania akcji zostaną przekazane na dofinansowanie dwóch projektów misyjnych związanych z zakupem samochodów: dla księdza Zbigniewa Bigdy, kapłana naszej Diecezji, który pracuje w Kazachstanie oraz dla Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Burundi (zakup ambulansu).

Głównym organizatorem akcji wraz z Dziełem Misyjnym Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, a także Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, MIVA Polska, Fundacja Terra Humana oraz Izba Celna w Warszawie. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych DW-P