Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2016

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Całej wspólnocie parafialnej, władzom samorządowym, gminnym, powiatowym,
dyrekcjom szkół, nauczycielom, katechetom, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus wniesie pokój, radość i miłość do naszych domów.

Szczęść Boże
Ks. Proboszcz Marek Twarowski