20 VI 2015 – IV Diecezjalny Zlot Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej

IV Diecezjalny Zlot Młodzieży

Więcej informacji na stronie www Diecezji Warszawsko-Praskiej

20 czerwca 2015
IV Diecezjalny Zlot Młodzieży
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej

Plan spotkania:

10:00 Rozpoczęcie

10:15 „Znajdź pomysł na siebie”- zespół Full Power Spirit

12:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

12:10 Dekoracja zwycięzców W-P Ligi Piłki Nożnej

12:20 Poczęstunek i warsztaty tematyczne

  • Beatbox
  • FPS-live
  • Breakdance
  • Tour de Seminarium
  • Up and dance
  • Sing a song
  • Heart cleaning
  • Graffiti

14:00 Eucharystia


Po zakończeniu około godz. 16.00 odbędzie się dodatkowa część spotkania adresowana do wolontariuszy i koordynatorów parafialnych ŚDM 2016 i wszystkich chętnych pragnących włączyć się w to dzieło.

Prosimy o udział w Zlocie przedstawicieli z każdej parafii.