25 XII 2013 – Narodzenie Pańskie

  1. PRZEŻYWAMY UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
  2. W pierwszy i drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. wg porządku niedzielnego, tj o godz. 8.00, 10.30 i 16.00.
  3. Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy pomagali przygotować świątynię do dzisiejszej uroczystości.
  4. Dziękuję państwu Mirosławowi i Małgorzacie Śmiech za ofiarowane choinki do świątyni, dziękuję p. Zbyszkowi Konowrockiemu z Wielgolasu Duchnowskiego oraz p. Stanisławowi Wielądkowi z Cisia za ofiarowane choinki za zewnątrz świątyni, dziękuję ministrantom za przygotowanie szopki Bożonarodzeniowej, dziękuję pani Hannie Szydłowskiej za przygotowanie świątecznych stroików, dziękuję p. Henryce Piotrkowicz, p. Janowi Skolimowskiemu, klerykowi Robertowi
  5. W drugi dzień świąt taca przeznaczona na budowę nowych świątyń w diecezji.
  6. 27 grudnia w piątek przypada święto św. Jana Apostoła i ewangelisty, tego dnia jest błogosławione wino i podawane wiernym do spożycia.
  7. Program wizyty duszpasterskiej wywieszony jest w gablocie oraz na stronie internetowej naszej parafii: www.wielgolasbrzezinski.pl
  8. W następną niedzielę tj. 29 grudnia przypada święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
  9. Składam serdeczne Bóg zapłać paniom, które sprzątały w naszej świątyni: Jadwidze Łukasiak, Annie Klimek, Halinie Witkowskiej.