20 I 2018 – II NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przeżywamy dzisiaj 2 niedzielę zwykłą w roku liturgicznym.
2. W dniu dzisiejszym przypada 1 rocznica ingresu Pasterza Diecezji Ks, Biskupa Romualda Kamińskiego.
3. Program kolędy wywieszony jest w gablocie oraz na stronie internetowej parafii. Proszę o zapoznanie się z programem.
4. W sobotę będzie możliwość umówienia kolędy dla tych rodzin, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym terminie.
5. W kruchcie można składać plastikowe nakrętki dla Amelki. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg Zapłać.
6. Składam serdeczne Bóg Zapłać paniom, które w tym tygodniu sprzątały w naszej świątyni.