18 VIII 2019 – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przeżywamy dzisiaj XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
2. Z całego serca pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i radosnego przeżycia odpustu w naszej parafii.
3. Dziękuję Ks. Bp Markowi Solarczykowi, ministrantom, bielankom, dziewczynkom sypiącym kwiaty, asyście procesyjnej, panom od baldachimu, Kółkom Żywego Różańca. Wszystkim parafianom obecnym na tej uroczystości.
4. Dziękuję wszystkim, którzy organizowali nasze spotkanie wieczorne przy muzyce. (oddzielna kartka)
5. W następną niedzielę podczas każdej Mszy św. przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików będą składali świadectwo.
6. W sierpniu jest kolejna zbiórka ofiar na budowę kościoła. Dziękuję mieszkańcom Cisia (p. Rupniewska i p. Domański) za ofiarę na budowę Kościoła 7870 zł., mieszkańcom Wielgolasu Brzezińskiego (p. Karłowska) 3800 zł.
7. 21 sierpnia o godz. 18.00 w budynku OSP Cisie odbędą się wybory sołtysa Cisie oraz podział funduszu soleckiego.
8. W kruchcie można składać plastikowe nakrętki dla Amelki. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg Zapłać.
9. Na stoliku w kruchcie wyłożona jest prasa katolicka. Zachęcam do lektury.
10. Składam serdeczne Bóg Zapłać paniom, które w tym tygodniu sprzątały w naszej świątyni.