16 VIII 2020 – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj przypada XX NIEDZIELA ZWYKŁA
2. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest jednocześnie uroczystością Patronki Diecezji – Matki Bożej Zwycięskiej. Jest to również 100 rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Ten dzień to również uroczystość odpustowa w naszej parafii oraz 9 rocznica erygowania parafii. Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył Ks. Dr Bogdan Block, profesor KUL. Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia tych wydarzeń w naszej parafii. Dziękuję państwu Zofii i Januszowi Krawczyk z Brzezin za ofiarowane kwiaty do kościoła. Dziękuję pani Henryce Piotrkowicz za udekorowanie ołtarzy. Dziękuję asyście procesyjnej, panom od baldachimu, dziewczynkom sypiącym kwiaty, ministrantom, bielankom, KŻR, całej wspólnocie parafialnej za wspólną modlitwę. Dziękuję p. Annie Szuba, Magdalenie Bieńkowskiej oraz innym osobom za dostarczenie produktów spożywczych
3. Dziękuję tym parafianom, którzy wpłacają swoje ofiary na konto parafialne na koszty związane z utrzymaniem parafii oraz na budowę kościoła. W sierpniu będzie kolejna zbiórka ofiar na budowę kościoła. Dziękuję mieszkańcom Wielgolasu Brzezińskiego (zbierała p. Joanna Piotrkowicz) – 560 zł. Dziękuję państwu Stanisławie i Czesławowi Piotrkowicz z Wielgolasu Duchnowskiego za ofiarę 2000 zł., mieszkańcom Cisia( zbierała p. Monika Rupniewska oraz p. Artur Domański) – 6730 zł.
4. W kruchcie na stoliku wyłożona jest prasa katolicka. Zachęcam do lektury.
5. Dziękuję paniom, które sprzątały w naszej świątyni.