16 IV 2017 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Całej wspólnocie parafialnej, władzom samorządowym, gminnym i powiatowym, nauczycielom, katechetom, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie radością naszego życia. Rozproszy ciemności grzechu. Niech umocni nadzieje że Jest zawsze z Nami. Radujmy się. Alleluja.