15 XI 2020 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Dzisiaj przypada XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  2. W dniu dzisiejszym taca przeznaczona jest na seminarium duchowne naszej diecezji.
  3. W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi pandemii w naszej świątyni może przebywać 15 osób. Bardzo proszę o zastosowanie się do nowych wytycznych przedstawionych przez władzę państwową i kościelną. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej diecezji oraz naszej parafii.
  4. Przez cały miesiąc listopad będzie można uzyskać odpust zupełny ofiarowany tylko za zmarłych.
  5. W następną niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To będzie ostatnia niedziela w roku liturgicznym. Po Mszy św. o godz. 10.30 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz litania do Najśw. Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy publicznie odmówią akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
  6. Przez cały miesiąc listopad jest sprawowana Msza św. gregoriańska za + Ks. prałata Tadeusza Armijaka. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
  7. Dziękuję tym parafianom, którzy wpłacają swoje ofiary na konto parafialne na koszty związane z utrzymaniem parafii oraz na budowę kościoła. Trwają prace przy wykonaniu więźby dachowej południowej części Kościoła
  8. W kruchcie na stoliku wyłożone są kartki na wypominki roczne.
  9. W kruchcie na stoliku wyłożona jest prasa katolicka. Zachęcam do lektury.
  10. Dziękuję paniom, które sprzątały w naszej świątyni.