12 IV 2020 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 1. Dzisiaj przypada NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
 2. Bardzo serdecznie pragnę podziękować tym wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania naszej świątyni do godnego przeżycia tych świąt.
 3. Dziękuję wspólnocie Kościoła Domowego za przygotowanie Grobu Pańskiego, dziękuję państwu Zofii i Januszowi Krawczyk oraz państwu Hannie i Jerzemu Witan za ofiarowane kwiaty do grobu i kościoła. Dziękuję pani Małgorzacie Śmiech za wykonanie dekoracji kwiatowych, dziękuję pani Henryce Piotrkowicz za utrzymywanie w czystości ołtarzy w kościele, dziękuję paniom Jadwidze Łukasiak i Barbarze Miros za sprzątanie kościoła, Michałowi Bieńkowskiemu za przeprowadzenie transmisji internetowej z naszej świątyni.
 4. Osiem początkowych dni okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.
 5. W najbliższy piątek z racji oktawy można spożywać pokarmy mięsne.
 6. W następną niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.30 będzie odprawione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszam.
 7. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Zrozumiała jest trudność z jaka spotykają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze św. były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób, które zamówiły intencje Mszy św. (max. 5 osób). Te same normy odnoszą się do Mszy św. pogrzebowej.
 8. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
 9. Informacja dla rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych
  a.wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, zostaje odwołana I Komunia Święta oraz rocznica I komunii do czasu ustania epidemii.
  b.    wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.
 10. W tym szczególnym dniu pragnę złożyć jak najserdeczniejsze. Swoimi myślami ogarniam nasze Władze Gminne, Samorządowe, Powiatowe, Dyrekcję Szkół z Brzezin i Cisia, wszystkich którzy przebywają na terenie naszej parafii, was drodzy parafianie. Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały napełni Wasze Serca swoim pokojem, radością i miłością. On pokonuje Śmierć i Zmartwychwstaje. Niech to będzie dla nas nadzieja że Jest z nami obecny w każdej sytuacji Naszego życia. Życzę Wam siły i wiary w nieustającą łaskę Bożą. Niech was, wasze rodziny, tych wszystkich , z którymi nie możemy się teraz spotkać otoczy swoją opieką i sprawi że będziemy z nadzieją patrzyli na czekającą nas przyszłość. SZCZĘŚĆ BOŻE.