Kategoria: życie parafii

Parafialny odpust 15 sierpnia 2013 roku

 
Odpust

Odpust parafialny – fotoreportaż

Proboszcz parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, ks. Marek Twarowski wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła, Kółkiem Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego oraz Parafialnym Zespołem Caritas pragnie z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia odpustu parafialnego :

 • Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi Ciszkowskiemu
 • Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Panu Dariuszowi Kowalczykowi
 • Właścicielce Piekarni „Megma”, Pani Grażynie Grabowskiej
 • Właścicielom Sklepu spożywczego w Wielgolesie Brzezińskim Państwu Urszuli i Tomaszowi Jarzębskim
 • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
 • Sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego Panu Janowi Skolimowskiemu
 • Sołtysowi Cisia Panu Robertowi Kaweckiemu
 • Państwu Domańskim i Gajewskim, obsługującym grilla
 • Rodzinie Państwa Kondejów za udostępnienie namiotów
 • Paniom Władysławie i Małgorzacie Zawadka z Wielgolasu Duchnowskiego
 • Panu Zbyszkowi Konowrockiemu
 • Paniom, które przyniosły pyszne ciasta domowego wypieku
 • oraz wszystkim osobom za okazaną pomoc i życzliwość, wspólne świętowanie i wesołą zabawę taneczną

Świętojański Piknik Rodzinny – podziękowania

Świętojański Piknik Rodzinny
Fotoreportaż

 

Zespół Caritasu przy parafii pw. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim, pod przewodnictwem proboszcza, księdza Marka Twarowskiego pragnie podziękować wszystkim darczyńcom oraz osobom pomagającym w zorganizowaniu Świętojańskiego Pikniku Rodzinnego w niedzielę 23 czerwca 2013 r. za ofiarowane środki, czas i dobre serce, a mianowicie:

 

 • Panu Romanowi Góralskiemu, dyrektorowi Marketu Kaufland w Ząbkach
 • Pani Grażynie Grabowskiej, właścicielce Piekarni „Megma” w Halinowie
 • Państwu Jarzębskim, właścicielom sklepu spożywczego w Wielgolesie Brzezińskim
 • Strażakom Straży Pożarnej w Cisiu
 • Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” w Halinowie.
 • Pani Jolancie Wytrykus z Salonu Piękności ‘Weronika” w Wielgolesie Brzezińskim.
 • Panu Sołtysowi Janowi Skolimowskiemu z Wielgolasu Brzezińskiego.
 • Panu Sołtysowi Robertowi Kaweckiemu z Cisia.
 • Państwu Bok, obsługującym aparaturę nagłośnieniową.
 • Państwu Gajewskim i Panu Domańskiemu, obsługującym grilla.
 • Pani Magdalenie Bolek wraz z córkami za prowadzenie loterii oraz występ wokalno-muzyczny.
 • Paniom, które malowały buzie dzieci.
 • Paniom pracującym przy wiankach.
 • Pani Agnieszce Wierzbickiej.
 • Paniom Bogusławie Marszałek, Halinie Węcławek i Ewie Kaweckiej za pomoc przy obsłudze stoiska konkursowego.
 • Paniom obsługującym stoiska z ciastami, napojami i kiełbaskami.
 • Artystom, którzy udostępnili swoje obrazy i inne przedmioty na aukcję.
 • Wszystkim Paniom, które przyniosły domowe ciasta.
 • Wszystkim ofiarodawcom fantów na loterię.
 • oraz wszystkim uczestnikom niedzielnego pikniku za przybycie, wspólne świętowanie i dobrą zabawę oraz wsparcie finansowe, co oznacza pomoc najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Świętojański Piknik Rodzinny


W niedzielę 23 czerwca 2013 od 11:30 do 15:00

serdecznie zapraszamy  na

Świętojański Piknik Rodzinny !

Świętojański Piknik Rodzinny

Świętojański Piknik Rodzinny

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

15 V 2013 – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Fotoreportaż z pielgrzymki do
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

12 V 2013 – Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia Św.
Fotoreportaż z uroczystości
Pierwszej Komunii Św.

Wielkanoc 2013

Błogosławieństwo pokarmów
Błogosławieństwo
pokarmów
Liturgia Światła
Liturgia
Światła
Rezurekcja
Rezurekcja
 

31 III 2013 Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc 2013
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara”

1Kor 15,14

 

 

DRODZY PARAFIANIE
 
 
 

Christus resurrexit, vere resurrexit! Alleluja! Wielka cisza i mrok ogarnęły ziemie, gdy Jezus – Bóg człowiek skonał na drzewie krzyża. Po trzech dniach, Chrystus powstawszy z martwych, na nowo przywrócił ziemi i jej mieszkańcom radość i nadzieję. Dzieląc się tą radością życzę Wam moi Drodzy, aby doświadczenie Paschy napełniło Wasze serca przekonaniem, że Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Najserdeczniejsze życzenia przekazuje również chorym z naszej wspólnoty, którzy łączą swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa, niech Bóg was umacnia w dawaniu świadectwa swojej wiary.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, błogosławi Wam na drogach codziennego życia. Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz
Ks. Marek Twarowski

Rekolekcje w naszej parafii

Rekolekcje

Fotoreportaż

Od 17 do 20 marca 2013 roku w naszym kościele odbywały się rekolekcje wielkopostne. Do głoszenia nauk został zaproszony ks. Tomasz Górecki ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Spotkania odbywały się w różnych grupach wiekowych. Każdy dzień poświęcony był innej tematyce i wszyscy mogli znaleźć rady jak żyć, aby zbliżyć się do Boga i ludzi.

Dzieci były zachwycone opowieściami księdza rekolekcjonisty. Ostatniego dnia miały możliwość czynnego udziału, jako „aktorzy” oraz darczyńcy na rzecz osób potrzebujących.

Zapamiętamy te rekolekcje na długo. Będziemy starali się kroczyć drogą, którą wskazuje nam Chrystus.