Kategoria: aktualności-inne

Potrzebna pomoc dla Amelki

Zbiórka na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny (wózek inwalidzki) dla 8-letniej Amelki. Zbiórka do puszek przed kościołem po każdej mszy świętej w niedzielę 31-12-2017.

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

Rekolekcje prowadzi Ks. Piotr Pielak, kapłan diecezji siedleckiej

 

17.12.  III NIEDZIELA ADWENTU

 

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych

10.30   Msza św. z nauką dla dzieci

16.00   Msza św. z nauką dla dorosłych

 

18.12.  PONIEDZIAŁEK

8.00     Msza św. z nauka dla dorosłych

10.30   Msza św. z nauką dla dorosłych

16.00   Msza św. z nauką dla dzieci

18.00   Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

 

 

19.12.  WTOREK

 

8.00     Msza św. z nauką dla dorosłych

10.30   Msza św. z nauką dla dorosłych

16.00   Msza św. z nauką dla dzieci

18.00   Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

 

 

 

SPOWIEDŹ.: poniedziałek, wtorek na pół godziny przed Mszą św.

Podziękowania

Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziękuję ministrantom, bielankom, asyście procesyjnej, Kółkom Żywego Różańca, Wspólnocie Kościoła Domowego, scholi, Straży Pożarnej, Gminnemu Centrum Kultury, Władzom Gminnym, szkole w Brzezinach i w Cisiu, pani Szydłowskiej za dekorację. Wszystkim parafianom za obecność i modlitwę BOG ZAPŁAĆ.

16-17.X.2017 Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii p.w. Matki Odkupiciela Wielgolas Brzeziński „ Zróbmy wszystko, cokolwiek nam powie”

 

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „ Obraz Maryi Najchwalebniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”.

Malowidło zalicza się do typu przedstawień określonego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „ Tę, która prowadzi”. Ukazuje Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka. Wyobraża Maryję tronującą z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. Dzieciątko Jezus wskazuje rączką na Matkę Bożą i jakby odwdzięczając się za słowa, które Ona powiedziała w Kanie Galilejskiej: „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, mówi do nas dzisiaj: „ zróbcie wszystko cokolwiek Ona wam powie”. ( Maryja mówi do nas w swych objawieniach przez cały wiek dziewiętnasty i dwudziesty, aż do tej pory). Matka Boża zaś wskazuje ręką na swoje Serce jakby chciała powiedzieć: „ Wtedy moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. W Fatimie w 1917 roku Maryja wezwała całą ludzkość do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu.

Matka Najświętsza, przybywając na nasze ziemie w znaku Swego Obrazu, stała się Gwiazdą Przewodnią i natchnieniem Polaków, Bramą którą wchodzimy, aby spotkać się z Chrystusem. Jej przenikliwe, a zarazem łagodne spojrzenie kruszy zatwardziałych, podnosi powalonych przez cierpienie, uzdrawia chorych na duszy i na ciele, umacnia słabych, daje siły do wytrwania w przeciwnościach, pobudza do męstwa w walce o Królestwo Boże.

 

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji to czas, w którym wierni mogą złożyć swoje życie – troski i radości – przed łaskawym Obliczem Matki i Królowej oraz nabrać sił do pracy nad sobą. Nawiedzenie ma dopełnić dzieła Jasnogórskich Ślubów Narodu,  pomóc w dobrym przeżyciu 100-lecia objawień fatimskich oraz 25 rocznicy utworzenia Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jest także czasem przeżywania jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 60-lecia rozpoczęcia nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego.

 

Przez Nawiedzenie Obrazu ma się dokonać rzeczywiste spotkanie Maryi z całą rodziną diecezjalną. Owocem tego spotkania powinien być wzrost wiary, odrodzenie religijno–moralne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej wśród wiernych. Nawiedzenie to także okazja do osobistego i wspólnotowego  wyznania Chrystusa przed ludźmi, manifestacji wiary w Boga, do ukazania jedności Kościoła i oddania szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski i Pani Jasnogórskiej.

 

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Warszawsko-Praskiej odbywa się pod hasłem: Zróbmy wszystko, cokolwiek nam powie.

Hasło to uwydatnia i wyznacza szczegółowy cel i sposób przeżycia Nawiedzenia Obrazu Maryjnego, którego specyfiką jest nowa ewangelizacja.

 

Realizacja tego hasła powinna się dokonać poprzez:

 • Przepowiadanie i słuchanie Słowa Bożego w kościele,
 • Nawrócenie przez spotkanie z Bożym Miłosierdziem w sakramencie pokuty,
 • Odnowienie i gorliwe uczestnictwo w liturgii,
 • Przekazywanie i przyswajanie prawd wiary i zasad moralnych na katechezie,
 • Podawanie i poznawanie prawd religijnych i zasad chrześcijańskich w domu rodzinnym,
 • Nauczanie i praktykowanie żywej wiary i ducha ewangelicznego w życiu osobistym i rodzinnym, środowiskowym i parafialno-społecznym,
 • Wdzięczność całego Kościoła Warszawsko-Praskiego wobec Chrystusa i Maryi za roztaczanie opieki nad całą diecezją przez 25 lat jej istnienia.

 

 Owoce Nawiedzenia

 • Wzrost wiary,
 • Pogłębienie prawdziwej pobożności maryjnej,
 • Gorliwsze życie sakramentalne w parafiach,
 • Uwrażliwienie sumień na przykazania Boże i kościelne,
 • Realizowanie ślubów małżeńskich i umocnienie miłości rodzinnej,
 • Większa wrażliwość na sprawy społeczne,
 • Włączenie w dzieło nowej ewangelizacji,
 • Założenie w parafii „ Księgi Nawiedzenia”, w której wierni mogą wpisywać prośby do Matki Bożej Częstochowskiej oraz dziękować za otrzymane łaski,
 • Umieszczenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym,
 • Pojawienie się Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdym domu.

 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii p.w. Matki Odkupiciela Wielgolas Brzeziński 16-17.X.2017

18:30 – 19:00 Przywitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i procesyjne wprowadzenie do kościoła.
19:00 – 20:00 Msza Święta – rozpoczynająca Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, której będzie przewodniczył bp.Marek Solarczyk
20:00 – 21:00 Ministranci i Bielanki – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
21:00 – 21:30 Apel Jasnogórski
21:30 – 22:00 Medytacja przed Częstochowską ikoną
22:00 – 23:00 Kościół Domowy – Tajemnica Światła Różańca Świętego
23:00 – 24:00 Straż – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
24:00 – 1:00 Msza Święta – której będzie przewodniczył ks. Robert Kowalski
1:00 – 2:00 Kółko Różańcowe z Wielgolasu Brzezińskiego – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
2:00 – 3:00 Kółko Różańcowe z Wielgolasu Duchnowskiego – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
3:00 – 4:00 Kółko Różańcowe z Brzezin – Tajemnica Światła Różańca Świętego
4:00 – 5:00 Kółka Różańcowe Rodziców – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
5:00 – 6:00 Kółko Różańcowe ze Żwirówki – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
6:00 – 7:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7:00 – 8:00 Mieszkańcy z Brzezin – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
8:00 – 9:00 Uczniowie ze szkoły w Cisiu – Tajemnica Światła Różańca Świętego
9:00 – 10:00 Uczniowie ze szkoły w Brzezinach – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
10:00 – 11:00 Mieszkańcy z Wielgolasu Brzezińskiego – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
11:00 – 12:00 Mieszkańcy z Cisia – Tajemnica Radosna Różańca Świętego
12:00 – 13:00 Msza Święta ( z namaszczeniem chorych)
13:00 – 14:00 Mieszkańcy z Wielgolasu Duchnowskiego – Tajemnica Światła Różańca Świętego
14:00 – 15:00 Mieszkańcy z Desna i Żwirówki – Tajemnica Bolesna Różańca Świętego
15:00 – 16:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00 – 17:00 Caritas – Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego
17:00 Msza Święta – zakończenie Peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

 

25 VIII 2017 – Budowa:mury

15 VIII 2017 – Odpust parafifalny

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE I POMOC PRZY ORGANIZACJI ODPUSTU PARAFIALNEGO

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom pomagającym w zorganizowaniu Parafialnego Odpustu, który odbył się 15 sierpnia 2017r.
O godzinie 10.30 została odprawiona uroczysta Msza Święta Odpustowa, o godzinie 17.00 rozpoczęły się nieoficjalne obchody odpustowe. Piękna pogoda i wspaniale humory parafian i wszystkich gości sprawiły, że bawiliśmy się do godz. 22.00.
Grał zespół Diament z Mińska Mazowieckiego.
Panie przygotowały pyszne ciasta domowe, gofry oraz bigos. Można było zjeść kiełbaskę i kaszankę z grilla i popić to gorącą herbatą, kawą lub zimnymi napojami.

Za ofiarowane środki, czas i dobre serce dziękujemy w szczególności.

 • Wszystkim członkom Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim
 • Urzędowi Gminy Halinów
 • Gminnemu Centrum Kultury w Halinowie
 • Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu
 • Państwu Ewie i Markowi Słodownikom właścicielom firmy MARKOP
 • Pani Grażynie Grabowskiej – Piekarnia „Megma” w Halinowie
 • Państwu Ewie i Eugeniuszowi Zalewskim – sklep z artykułami instalacyjno – budowlanymi w Brzezinach
 • Maciejowi Płatos – Centrum Ogrodzeń z Wielgolasu Brzezińskiego
 • Kościołowi Domowemu
 • Kółku Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego
 • Pani Sołtys Monice Rupniewskiej z Cisia
 • Panu Sołtysowi Janowi Skolimowskiemu z Wielgolasu Brzezińskiego
 • Pani Sołtys Władysławie Zawadka z Wielgolasu Duchnowskiego
 • Paniom przygotowującym gofry: Krystynie Śliwińskiej, Małgorzacie Jęczmieniowskiej i Monice Kwiatkowskiej
 • Paniom i Panom obsługującym grilla: państwu Domańskim, Gajewskim, Barbarze Miros, Agnieszce Bałut, Elżbiecie Jackiewicz
 • Panu Waldemarowi Sobieckiemu z Karczmy A2
 • Pani Bogumile Marszałek
 • Pani Bożenie Szmit
 • Panu Stanisławowi Nowak z firmy „NOSTA”
 • Właścicielowi firmy z materiałami budowlanymi „Barbud” z Brzezin
 • bezimiennym ofiarodawcom
 • Wszystkim osobom, które przyniosły domowe ciasta.
 • oraz wszystkim uczestnikom za przybycie, wspólne świętowanie i dobrą zabawę oraz wsparcie finansowe.

Pozyskane środki zasiliły konto Caritas i zostaną wykorzystane na cele statutowe naszej organizacji, w tym na pomoc najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii.
Mam nadzieję, że za rok stawimy się równie licznie z dobrymi humorami i wszyscy weźmiemy udział w jeszcze wspanialszej zabawie.

Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas
Ksiądz Marek Twarowski

Prezes Parafialnego Zespołu Caritas
Maria Górska

Fatima. Ostatnia tajemnica w Kino-Teatr Kurtyna

Dzień Dobry, Szczęść Boże!

Kino-Teatr Kurtyna w Sulejówku prezentuje nowy film o tematyce religijnej, który premierowo będziemy wyświetlać od 18.08. „Fatima. Ostatnia tajemnica” opowiada o agnostyczce, montującej film o konsekwencjach objawień fatimskich. Odmieni to jej życie i dostrzeże jak wielki wpływ one miały na bieg historii ostatnich stu lat. Dodatkowym atutem produkcji będzie przedstawienie zdarzeń, które miały miejsce na terenie Polski.
Film będzie wyświetlany w wersji z lektorem, a jego czas trwania to 1h 20 min.

Seanse będą odbywać w następujących terminach
– 18.08 – 24.08 o godzinie 18:00
– 27.08 – godzina 10:00 – seans w tym dniu w cenie 10 zł
Zachęcamy do rezerwacji pod numerem telefonu: 530-380-247, lub za pośrednictwem emaila (kino.sulejowek@gmail.com ) oraz wiadomości na facebooku (www.facebook.com/kinoteatrkurtyna)
Istnieje również możliwość dostawienia dodatkowego seansu dla grup zorganizowanych ( powyżej 15 osób) w godzinach porannych, po bezpośrednim, wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kinem. Bilety dla grup zorganizowanych są wtedy w promocyjnej cenie 12zł i na 15 osób przysługuje 1 bilet darmowy dla opiekuna.
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kinoteatrkurtyna.pl lub poprzez kontakt telefoniczny. Kasa biletowa czynna jest pół godziny przed pierwszym seansem i pół godziny po ostatnim seansie. Telefon odbieramy w miarę dostępności kasjera. Na wszystkie nieodebrane połączenia – oddzwaniamy.
Serdecznie zapraszamy

Kino Teatr Kurtyna
ul. Armii Krajowej 34
(obok domu Parafialnego)
05-071 Sulejówek Miłosna
e-mail: kino.sulejowek@gmail.com
telefon: 530 380 247

Odpust Parafialny