Kategoria: aktualności-inne

PODZIĘKOWANIE DLA ORANIZATORÓW ZABAWY PRZY KOŚCIELE

Panu Adamowi Ciszkowskiemu – burmistrzowi Halinowa
Panu Dariuszowi Kowalczykowi – Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Halinowie
Parafialnemu Zespołowi Caritas w Wielgolesie Brzezińskim
za pomoc finansową

panu Ernestowi Woźnickiemu – z Centrum ogrodzeń w Wielgolesie Brzezińskim

państwu Zalewskim – sklep z artykułami instalacyjno-budowlanymi w Brzezinach

Kółku Żywego Różańca z Wielgolasu Duchnowskiego

za pomoc w przygotowaniach i obsługę w czasie trwania odpustu

 

panu Janowi Skolimowskiemu – sołtysowi Wielgolasu Brzezińskiego

pani Władysławie Zawadka – sołtys Wielgolasu Duchnowskiego

pani Monice Rupniewskiej – sołtys Cisia
Straży Pożarnej z Cisia

państwu Domańskim z Cisia

państwu Gajewskim z Cisia

Wspólnotom Domowego Kościoła

Stowarzyszeniu ” Cisowa Dolina”

Radzie Rodziców przy szkole w Cisiu

Agnieszce i Stanisławowi Bałut

pani Beacie Górskiej

pani Elżbiecie Jackiewicz

pani Bogumile Marszałek

pani Teresie Kondej

pani Barbarze Miros

pani Stanisławie Komorowskiej

panu Krzysztofowi Zalewskiemu

pani Małgorzacie Ostrowskiej

panu Sławomirowi Konowrockiemu z synami

wszystkim,którzy przynieśli domowe ciasta

wszystkim,którzy uczestniczyli w uroczystości odpustowej za modlitwę i wspólną zabawę

Bóg zapłać

15 VIII 2018 – Odpust parafialny

Odpust parafialny 2018

26 V 2018 – Zalewanie stropów

Na ratunek młodego serduszka

Życzenia świąteczne

Całej wspólnocie parafialnej, władzom, samorządowym, gminnym i powiatowym, nauczycielom, katechetom, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego będą naznaczone tęsknotą za spotkaniem z Bogiem, radością z Jego obecności w naszym życiu, nadzieją spełnienia danej przez Niego obietnicy pokoju i wiarą, że prawdziwie koniec tego co tu i teraz, staje się początkiem nowego życia. Niech umocni nadzieję, że jest zawsze z nami. Niech nasze serca wyśpiewują radosne „Alleluja. Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał”.

PROGRAM REKOLEKCJI

Rekolekcje prowadzi Ks. Jacek Rosa, kapłan diecezji siedleckiej

18.03. V NIEDZIELA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
10.30 Msza św. z nauką dla dzieci
Ok. 11.30 spotkanie dla bierzmowanych
15.30 GORZKIE ŻALEc
16.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

19.03 PONIEDZIAŁEK
8.00 Msza św. z nauka dla dzieci
10.30 Msza św. z nauką dla dorosłych
18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

20.03. WTOREK

8.00 Msza św. z nauka dla dzieci
10.30 Msza św. z nauką dla dorosłych
18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

21.03. ŚRODA

8.00 Msza św. z nauką dla dzieci
10.30 Msza św. z nauką dla dorosłych
18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży

SPOWIEDŹ.: poniedziałek, wtorek, środa na pół godziny przed Mszą św.

Program Wizyty Duszpasterskiej 2018

Potrzebna pomoc dla Amelki

Zbiórka na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny (wózek inwalidzki) dla 8-letniej Amelki. Zbiórka do puszek przed kościołem po każdej mszy świętej w niedzielę 31-12-2017.